Batteribusser

Først i Norge med batteribusser i rutetrafikk

Bussene har spart klimaet for 127 tonn CO₂ (globalt utslipp) og byområdet for 546 kg NOx (lokalt utslipp) etter to år på veien.

Les mer
Energisentral

Energisentral reduserer CO₂-utslipp med minst 75 %

Ny energisentral bruker byens overskuddsvann til å varme og kjøle svømmehallen, rådhuset og servicetorget. Ved å ta i bruk lokale fornybare kilder har energisentralen spart byen for 506 tonn CO₂ i året.

Les mer
Datahub

Datahub for smartere byer

Vi har laget en ny IT-løsning for å innhente og analysere store datamengder. Dette er et godt verktøy for å skape smartere løsninger i byer og bedrifter.

Les mer
Energistyring

100 boliger, ett sykehjem, èn gymsal og Blink!

Ny teknologi innen energieffektivisering og styring har blitt testet ut i 100 hjem, i en gymsal og på et sykehjem. Og videoløsningen Blink som nå testet ut av brukere i Spania, skal sørge for sikker kommunikasjon på ulike skjermer.

Les mer
kommunikasjon

Fra Stavanger til Europa

For å spre kunnskap om prosjektene lokalt, nasjonalt og internasjonalt har kommunikasjon spilt en sentral rolle i Triangulum.

Les mer