Gerd Seehuus

Koordinator, Triangulum Stavanger

Tlf.: 902 27 181
E-post: gerd.seehuus@stavanger.kommune.no

Bilde: Portrett Eline Vigre
Eline Vigre

Koordinator, Triangulum Stavanger

Tlf.: 476 90 673
E-post: eline.vigre@stavanger.kommune.no

Partnere

Logo: Stavanger kommune

Stavanger kommune

Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 134.258 innbyggere. Med visjonen Sammen for en levende by jobber Stavanger kommune for å gi innbyggerne en by som er god å leve, bo og arbeide i.

Vår nettside

Logo: Lyse

Lyse

Lyse er et konsern som jobber innen forretningsområdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Forretningsideen handler om å bidra til livskvalitet og konkurranseevne gjennom å utvikle morgendagens infrastruktur og unike energi- og tekniske tjenester. Verdien av dette er et samfunn i utvikling og vekst.

Vår nettside

Logo: Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

UiS har 12.000 studenter og 1600 ansatte. Som universitet legger vi vekt på innovasjon, entreprenørskap og samarbeid. Vi ønsker å være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår nettside

Logo: Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for administrasjonen av fylket og fagområdene videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur og idrett, regional utvikling, næringsutvikling, kulturarv og folkehelse.

Vår nettside

Logo: Greater Stavanger

Greater Stavanger

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter.

Vår nettside