Gerd Seehuus

Koordinator, Triangulum Stavanger

Tlf.: 902 27 181
E-post: gerd.seehuus@stavanger.kommune.no

Eline Vigre

Koordinator, Triangulum Stavanger

Tlf.: 476 90 673
E-post: eline.vigre@stavanger.kommune.no

Partnere

Logo: Stavanger kommune

Stavanger kommune

Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 134.258 innbyggere. Med visjonen Sammen for en levende by jobber Stavanger kommune for å gi innbyggerne en by som er god å leve, bo og arbeide i.

Vår nettside

Logo: Lyse

Lyse

Lyse er et konsern som jobber innen forretningsområdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Forretningsideen handler om å bidra til livskvalitet og konkurranseevne gjennom å utvikle morgendagens infrastruktur og unike energi- og tekniske tjenester. Verdien av dette er et samfunn i utvikling og vekst.

Vår nettside

Logo: Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

UiS har 12.000 studenter og 1600 ansatte. Som universitet legger vi vekt på innovasjon, entreprenørskap og samarbeid. Vi ønsker å være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår nettside

Logo: Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for administrasjonen av fylket og fagområdene videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur og idrett, regional utvikling, næringsutvikling, kulturarv og folkehelse.

Vår nettside

Logo: Greater Stavanger

Greater Stavanger

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter.

Vår nettside

EU informasjon

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme grant agreement number 646578.