Prosjektstruktur

I dag består Triangulum av 22 partnere, hvor fem av disse utgjør det lokale konsortiet i Stavanger. De lokale partnerne er Stavanger kommune, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger. Prosjektet koordineres av Stavanger kommune som holder forbindelsen til EU. Prosjektstrukturen ser du nedenfor.

Partnere

Logo: Stavanger kommune

Stavanger kommune

Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 134.258 innbyggere. Med visjonen Sammen for en levende by jobber Stavanger kommune for å gi innbyggerne en by som er god å leve, bo og arbeide i.

Vår nettside

Logo: Lyse

Lyse AS

Lyse er et konsern som jobber innen forretningsområdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Forretningsideen handler om å bidra til livskvalitet og konkurranseevne gjennom å utvikle morgendagens infrastruktur og unike energi- og tekniske tjenester. Verdien av dette er et samfunn i utvikling og vekst.

Vår nettside

Logo: Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for administrasjonen av fylket og fagområdene videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur og idrett, regional utvikling, næringsutvikling, kulturarv og folkehelse.

Vår nettside

Logo: Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

UiS har 12.000 studenter og 1600 ansatte. Som universitet legger vi vekt på innovasjon, entreprenørskap og samarbeid. Vi ønsker å være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår nettside

Logo: Greater Stavanger

Greater Stavanger

Greater Stavanger arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Vi ser muligheter og innsatsen vår er forankret i regionens strategiske næringsplan, slik at vi leverer på regionens faktiske behov og muligheter.

Vår nettside

Nyttige linker

Europakommisjonen

Europakommisjonen søker stadig etter nye spennende prosjekter innen innovasjon og forskning. Her kan du lese mer om de anbud og utlysninger som ligger ute.

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Offisiell Triangulum prosjektside (EU)

Med prosjektbeskrivelse av bidrag fra både fyrtårnbyer og følgebyer og linker til alle partnere involvert.

→  http://www.triangulum-project.eu/

European Innovation partnership on smart cities & communities

Her er en oversikt over alle fyrtårn-prosjekter (SCC1) og deres partnere. Her kan man følge utviklingen som gjøres og komme i kontakt med viktige bidragsytere.

→  https://eu-smartcities.eu/

 

The Smart Cities Information System

SCIS samler prosjektutviklere, byer, institusjoner, næring og eksperter fra hele Europa for å dele data og erfaringer og for å samarbeide om å lage smarte byer og energieffektive urbane miljøer. Dette er samlesiden, hvor prosjektene deler sine løsninger.

→  https://smartcities-infosystem.eu/

Kontaktinformasjon for Triangulum Stavanger

Gerd Seehuus

Koordinator, Triangulum Stavanger

Tlf.: 902 27 181
E-post: gerd.seehuus@stavanger.kommune.no

Bilde: Portrett Eline Vigre
Eline Vigre

Koordinator, Triangulum Stavanger

Tlf.: 476 90 673
E-post: eline.vigre@stavanger.kommune.no