Datahub

Universitetet i Stavanger har utviklet en datahub, altså en IT-portal som kan behandle, analysere og visualisere store datamengder.

Datahub

Det kan for eksempel være data om trafikk, vær, energiproduksjon og -forbruk og andre typer store datasett. Å analysere slike data kan danne grunnlag for nye og bedre tjenester.

Datahuben ble utviklet for deltakerbyene i Triangulum-prosjektet, men kan brukes av alle smartbyer som ønsker å jobbe systematisk med store datasett for å lage en mer fremtidsrettet by. Portalen kan også tilpasses andre bruksområder, som energi- eller helsesektoren.

Resultater:

  • Triangulum har styrket forskningsmiljøet på UiS innenfor smartby-teknologi. Det har også inspirert flere andre prosjekter: Smart Community Neighbourhood, PACE og «smart campus-prosjekt» i Kapasitetsløftet. Universitetet kan dermed bidra mer til omstilling og utvikling i regionen og Norge for øvrig.
  • Forskningsmiljøet har lært mye om koblingen mellom hardware og software, og utfordringer med å konvertere ulike typer datasett/formater inn i ett og samme analyseverktøy
  • Studenter har tatt i bruk IT-portalen for å behandle store datamengder i forbindelse med oppgaveskriving. Den kan også brukes i forskningsprosjekter.
  • Universitetet har utviklet et tettere samarbeid med kommunen om smartby-løsninger
  • Dataportalen i Triangulum skal kobles opp mot et større datasenter, i samarbeid med datasenteret Green Mountain og Lyse.
Kontaktinformasjon for prosjektet
Bilde: Portrett Russel Wolff
Russel Wolff

Seniorrådgiver
UIS

Tlf.: 51 83 21 82
E-post: russel.wolff@uis.no

Leiv Gunnar Lie

Kommunikasjonskontakt
UIS

Tlf.: 920 77 057
E-post: leiv.g.lie@uis.no