Energisentral

Stavanger kommune har etablert en energisentral som gjenvinner byens avløpsvann til energi.

Energisentral

Alt vann som går i kloakken, som når vi trekker i snoren, vasker klær, kopper og kar eller dusjer, kan potensielt utnyttes som energikilde.

I dag leverer energisentralen varme og kjøling til tre av kommunens administrative bygg, inkludert Stavanger svømmehall. Energisentralen er kun basert på lokale fornybare energikilder, og skal redusere kommunens CO₂-utslipp med minst 75% i forhold til tidligere.

Hensikten med energisentralen er å varme opp og kjøle ned bygninger ved bruk av lokale klimavennlige energikilder for å redusere byggenes klimautslipp. I denne demonstrasjonen ble det testet flere fornybare energikilder før valget falt på varmevekslere plassert i avløpstunnelen. Målet er å redusere CO₂-utslippene fra 571 tonn til 65 tonn. Det utgjør en reduksjon på 506 tonn CO₂ i året. Til sammenligning utgjør 1 tonn CO₂ ca 100 reiser for en person tur/retur Stavanger til Oslo, eller en enveisbillett fra Oslo til New York.

Energisentralen ligger under Stavanger svømmehall og baserer seg primært på varmepumpeteknologi og varmevekslere. Avløpstunnelen er utstyrt med 100 varmevekslere som benyttes til å hente ut varmen fra kloakken. Varmepumpene henter varme fra tunnelen som ligger under Løkkeveien og øker temperaturen slik at den kan varme opp byggene. I tillegg til energi fra varmepumpene og avløpsvannet får energisentralen tilført vann som varmes opp av 200 m² solkollektorer på taket av svømmehallen, og varme gjenvunnet fra dusjene i svømmehallen. På ekstra kalde dager bruker vi biogass for å få høy nok temperatur på varmen.

Stavanger kommune har utarbeidet en interaktiv modell der du kan se hvordan energisentralen produserer og distribuerer varme og kjøling til tre administrative bygg.  Se modellen her.

Bilde: installasjon i avløpsrør

Dette har arbeidet med energisentralen ført til

Arbeidet med energisentralen startet i 2014, men verdiene og læringen fra prosjektet kommer til å leve videre lenge etter Triangulum-prosjektet er ferdig. Dette er noen av de viktigste læringspunktene.

Klimanøytral biogass har erstattet naturgass til oppvarming

Stavanger kommune har konvertert fra naturgass til klimanøytral biogass til oppvarming av 13 kommunale bygg som skoler og sykehjem. Det gir 230 tonn mindre CO₂ til atmosfæren årlig. Under arbeidet med energisentralen valgte kommunen å bruke klimanøytral biogass som spisslast på dager vi trenger ekstra energi. Biogassen er dyrere enn naturgass, men det en mer miljøvennlig energikilde. Erfaringene fra Triangulum har gjort oss mer bevisste på at det koster å være klimavennlig, men oppsiden er stor.

Byen spares for 506 tonn CO² i året

Ved å bruke byens avløpstunnel som primære energikilde har kommunen tatt i bruk en fornybar energikilde som er tilgjengelig i de aller fleste byer. Ny energisentral skal redusere CO₂ utslippet fra 571 tonn til 65 tonn. Et av målene i Triangulum-prosjektet er at løsningene som demonstreres i fyrtårnsbyene skal kunne kopieres i andre byer. Med kloakk som energikilde har prosjektet høy overføringsverdi i Norge og Europa.

Vunnet flere priser

Kommunens energisentral har vunnet to nasjonale priser for høy innovasjonsgrad, høy kompleksitet og VA-utfordringer som har vært vanskelig å løse. November 2017 vant energisentralen Vannbransjeprisen, og i mars 2018 vant sentralen Årets varmepumpepris. Ingeniør Fredrik Skaug Fadnes har også mottatt sølvmedalje for sitt arbeid med energisentralen i den europeiske i ingeniørkonkurransen EFCA Young Proffesionals.

Leidulf Skjørestad (til venstre) og Ernst Olsen viser hullene i energisentralens betongvegg. Her blir det plass til vannrørene som skal lede varme fra kloakken inn til varmepumpene, samt rør for elektriske ledninger. Foto: Alf Bergin

Kontaktinformasjon for prosjekt
Bilde: Portrett Ernst Olsen i Stavanger kommune
Ernst Olsen

Leder drifts- og energiseksjon
Stavanger kommune

E-post: ernst.olsen@stavanger.kommune.no

Inger Hanne Vikshåland

Innbygger- og samfunnskontakt: Kommunikasjonsavdeling
Stavanger kommune

Tlf.: 452 92 828
E-post: inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no