Europas største forsknings- og innovasjonsprogram

Morgendagens samfunn må bli mer miljøvennlig, effektivt og brukervennlig enn det er i dag. Ny teknologi og samhandling mellom private og offentlige aktører kan kutte CO₂-utslipp, skape bedre transport- og kommunikasjonsløsninger og effektivisere energibruken.

De siste fire årene har Stavanger-regionen utviklet slike løsninger. Vi har vært en offisiell fyrtårnby i EU-prosjektet Triangulum, som er en del av Europas største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont 2020.

Les mer om triangulum

506

tonn CO₂ spart (Energisentralen)

100

private hjem har testet energistyring

127

tonn CO₂ spart (Batteribusser)

Batteribusser

Først i Norge med batteribusser i rutetrafikk

Bussene har spart klimaet for 127 tonn CO₂ (globalt utslipp) og byområdet for 546 kg NOx (lokalt utslipp) etter to år på veien.

Les mer
Prosjekter

Smarte løsninger for en bedre fremtid

Triangulum var startskuddet for regionens smartby-satsning, og bidro til opprettelsen av Smartby-kontoret (Stavanger kommune) og etableringen av Nordic Edge Expo. I løpet av perioden er det gjennomført flere innovative og fremtidsrettede prosjekter som har vakt oppmerksomhet langt utenfor landegrensene.

Prosjekter
Energistyring

100 boliger, ett sykehjem, èn gymsal og Blink!

Ny teknologi innen energieffektivisering og styring har blitt testet ut i 100 hjem, i en gymsal og på et sykehjem. Og videoløsningen Blink som nå testes ut av brukere i Spania, skal sørge for sikker kommunikasjon på ulike skjermer.

Les mer